O45 Men's Doubles: Holders Matt Bennett & Brian Harpur

 Round One    Quarter Final    Semi- Final    Final
 Play by 16 June    Play by 21 July    Play by 1 Sept    Sunday 8 Sept
S Welch & A Clegg            
 v    S Welch & A Clegg        
 Bye            

   v     S Welch & A Clegg    
 R Wren & M Hope        w/o    
 v    R Wren & M Hope        
 Bye            
         v    R Fearn & M Bennett
 D Hackett & A Best            6-0 6-1
 v     D Hackett & A Best        
 N Baker & B Townson    6-4 6-2    6-3 3-6 2-2 retired    Winners; R Castle &
     v     R Fearn & M Bennett    R Thompson
 R Fearn & M Bennett            
 v    R Fearn & M Bennett        
 Bye            
             v
 M Cooter & J Stones            
 v    M Cooter & J Stones        
 Bye            

   v     R Castle & R Thompson    
 R Castle & R Thompson  
   6-2 6-2    
 v     R Castle & R Thompson        
 Bye            
         v    R Castle & R Thompson
 M Verrecchia & P Roux            
 v     M Verrecchia & P Roux        
 Bye        6-3 6-4    
     v     D Howe & J Marenghi    
 D Howe & J Marenghi            
 v    D Howe & J Marenghi        
 Bye